Orta Düzey Yönetici Belgesi

 • Kuşadası Orta Düzey Yönetici belgesini temin edebileceğiniz kurslardan biri de Sönmez Eğitim Kurumları firmamızdır. ODY, açılım olarak orta düzey yönetici anlamına gelmektedir. ODY görevine sahip kişiler, taşıma faaliyetlerini kontrol altında tutan birimlerdir. Özellikle ulaştırma sektöründe ODY ihtiyacı oldukça fazla bulunmaktadır. Kursumuz da bu belgeden yararlanmak isteyenlere, kurs hizmeti sağlamaktadır. Kursumuzdan başarıyla geçen ODY birimleri, gerekli meslek yeterliliğine sahip olmalıdır. Bu anlamda ODY belgesi alındıktan sonra ilk 6 ay boyunca, gerekli yükümlülükler birimler tarafından yerine getirilmelidir. Orta düzey yöneticiliğin de sınıfları bulunmaktadır. Belirlenen bu sınıflara göre iş bölümü yapılmaktadır. Bu sınıflar ise; ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4 sınıflarıdır. Belirtilen sınıfların uluslararası bir şekilde çalışabilmesi adına ODY 1 belgesi ve ODY 3 belgesi gereklidir. Geri kalan sınıflar, yurtiçinde hizmet sağlayan birimler kategorisine girmektedir. 

  Kuşadası ODY Belgesi Nasıl Alınır?

  ODY belgesi almak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca belirlenmiş olan görevli kurslardan eğitim almanız gereklidir. Zaten MEB’in yetki vermediği kurslar ODY belgesi için tercih edilememektedir. Seçtiğiniz kurumun derslerini almanız da zorunludur. Aksi bir durumda Kuşadası ODY belgesi alabilmeniz mümkün değildir.

  ODY belgesi alımı için ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları başvurabilmektedir. Üniversite mezunlarında derse devam mecburiyeti bulunmamaktadır.

  Kuşadası ODY Dersleri

  Her ODY sınıfının belirli bir saat zorunluluğu bulunmaktadır. Her sınıfta eğitim alınması gereken saat farklı seviyelerdedir. Bu derslere eksiksiz bir şekilde katılmanız, daha hızlı ve verimli ODY belgesi almanızı sağlamaktadır. Sönmez Eğitim Kurumu, Kuşadası ODY belgesi alımı için verdiği derslere büyük önem göstermektedir. Titizlikle her konuyu işleyen sürücü kursumuz, gelecek için bilinçli orta düzey yöneticiler yetiştirmektedir. Bu yüzden alacak olduğunuz kurs asla aksatılmamalıdır. Kuşadası ODY belgesi için aklınıza takılan sorular sürücü kursumuza iletilmelidir. Konu hakkında detaylı bilgiye sahip olan firmamız, ODY belgesi hakkında sizlere detaylı bilgiyi sağlamaktadır.

  ORTA DÜZEY YÖNETİCİ

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.
  ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu 30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.
  Buna göre;Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.